Επικοινωνία

 Λ.Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Tηλ.: 210-6787111, Fax: 210-6787740
Email:
info@sidenor.vionet.gr
www.sidenor.gr


Λ.Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 210-6787852, Fax: 210-6787574
Email: info@praksys.vionet.gr

H ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ, θυγατρική εταιρία της ΣΙΔΕΝΟΡ, παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για το SIDEFOR PLUS. Τα στελέχη της είναι πολιτικοί μηχανικοί με σημαντική εμπειρία σε θέματα όπλισης και μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή απορίες για το προϊόν, όπως επίσης και να σχεδιάσουν ειδικά προϊόντα εάν οι ανάγκες σας δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη βιβλιοθήκη τύπων.

Φόρμα Επικοινωνίας